Armoni  

Armoni kurslarımız, haftada 1 gün 1 saat özel ders olarak yapılmaktadır. Klasik armoni ile başlayan eğitim, ilerleyen aşamada stüdyo ortamında aranje çalışmaları ile devam etmektedir.

  2003'den bu yana 

  Sanatla...  Sevgiyle...